Til oppvarming med geotermisk energi – IGLU® Aleut

Jordvarme er den mest effektive og kostnadssparende varmeløsning. Effektivitet er opp til 650 %, dvs. 1 kW elektrisitet kan produsere selv 6,5 kW termisk energi.

Anbefales til store hus og bygninger med lavere energieffektivitet og behov for store mengder varme.

Energien i luften for oppvarming – IGLU® Inuit

Luft-til-vann-system er en miljøvennlig løsning med enkel installasjon som krever mindre investering. Effektivitet er opp til 300 %, dvs. 1 kW av elektrisitet kan produsere opp til 3 kW termisk energi.

Dette er den mest optimale løsningen for små hus og rekkehus.

Produkter for hjemmet

Er det vanskelig å bestemme seg hvilket system som passer dine behov best?

Meld deg på gratis konsultasjon!

Fordeler ved grunnvannsvarmepumper

Energi fra jordens indre

IGLU® Aleut benytter gratis naturenergi til oppvarming og nedkjøling av lokaler og sørger for laveste kostnader.

Mest effektiv løsning

Jordvarmepumpens effektivitet er selv 650 %. Best valg for bygninger med større areal eller lavere energieffektivitet.

Estetisk og støyfritt system

Geotermisk varmesystem har ingen utvendige enheter. Slik bevarer man estetisk utseende og eliminerer støykilden.

Fordeler ved luft-til-vann varmepumper

Uteluftsenergi

IGLU® Inuit-varmepumper benytter luften som blir overført fra et miljø til et annet miljø til oppvarming, nedkjøling og varmtvannsberedning.

Optimal løsning

Luft-til-vann-varmepumper er kjent for mindre startinvesteringer. Derfor er de ofte valgt av eiere av rekkehus og små eneboliger.

Hurtig installasjon

Luft-til-vann-varmepumper er kjent for svært hurtig installasjon – påmontering kan utføres i løpet av 1 dag.

Hvor kan man kjøpe varmepumpe?

Varmepumper IGLU® Aleut og IGLU® Inuit kan kjøpes hos våre handelspartnere.